Tegoroczne Narodowe Czytanie w oddziałach przedszkolnych odbyło się 18 września w poniedziałkowe przedpołudnie. W tym roku lekturą Narodowego Czytania była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Serdecznie dziękujemy naszym lektorom: Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolancie Palica, Rodzicom: Pani Bożenie Brzozowskiej, Małgorzacie Koza oraz Pani Dyrektor Annie Piekarskiej a także wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu🙂 Gorąco zachęcamy do lektury „Nad Niemnem”. M.Zając