Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego.

W październiku 2023r. chętni uczniowie klas II- VI wzięli udział w konkursie bibliotecznym „Encyklopedia bohaterów książkowych”. Opisywali wybraną postać literacką, przedstawiali jej portret, wskazywali autora i tytuł książki, z której ta postać pochodzi. Powstała dzięki temu galeria ulubionych bohaterów książkowych. Biorący udział w konkursie uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami przez Panią Dyrektor Annę Piekarską.

Pasowanie na czytelnika
W dniu 27 października uczniowie klasy I zostali pasowani na czytelników naszej szkolnej biblioteki. Poznali regulamin biblioteki, udowodnili, że potrafią korzystać z księgozbioru, wykonali zadania czytelnicze dotyczące wybranych książek dziecięcych. Wsłuchali się w prośby książek, aby potem posługiwać się nimi z szacunkiem i dbałością. Pani bibliotekarka pokazała im karty książek, karty czytelników, zachęciła do częstego odwiedzania tego miejsca w szkole. Uczniowie zobowiązali się szanować książki, złożyli uroczystą przysięgę, a na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali piękne dyplomy.

 

W dniu 29 września obchodziliśmy w szkolnej bibliotece Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie klas: VI, VIII i V czytali fragmenty lektur szkolnych. Akcja miała na celu promocję czytelnictwa oraz ukazanie jego walorów edukacyjnych i wychowawczych. A. Bełczącka

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły: potrzeb i zainteresowań uczniów: doskonaleniu warsztatu pracy uczniów i nauczycieli. Biblioteka gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory na miejscu i w formie wypożyczeń. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz rodzice. Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. W szkolnej bibliotece znajdują się książki zakupione dwukrotnie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Są to lektury a także książki dla najmłodszych czytelników oraz pozycje dla starszych uczniów z gatunku fantasy, przygodowe i obyczajowe.

Księgozbiór szkolnej biblioteki liczy 4304 pozycje.

W tym roku szkolnym nauczyciele bibliotekarze zorganizowali następujące konkursy zachęcające uczniów do czytania.

  1. ZOO Jana Brzechwy”,
  2. By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”
  3. Konkurs recytatorski o tematyce świątecznej.

Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe a pozostali słodycze.

Nagrody książkowe zostały pozyskane od sponsorów przez nauczycieli bibliotekarzy.