Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3,4 i 5 letnich

Marta Zając- wychowawca

Łuba Małgorzata- nauczyciel

7.30-8.00 Schodzenie dzieci. Swobodne zabawy w  kącikach zainteresowań.

Czynności porządkowe oraz przygotowanie sali do zajęć.

8.00-8.30 Zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań
8.30- 8.45 Ćwiczenia gimnastyczne.
8.45-9.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30 Śniadanie.
9.30-10.00 Zajęcia kierowane  wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze  wg. podstawy programowej  i obowiązującego programu.
10.00-10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań .
10.30-11.00 Zabawy kierowane wspierające rozwój dzieci w zakresie obszaru fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego, religia, język obcy- język niemiecki.
11.15-11.25 Czynności higieniczne.
11.25-11.45 Obiad, czynności samoobsługowe i higieniczne.
11.45-13.00 Poobiedni odpoczynek w formie słuchowisk , oglądanie bajek, zajęcia kierowane  wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze.
13.00 -14.00 Przejście dzieci na salę dyżurną. Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela w sali lub na świeżym powietrzu. Swobodne zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniami.
14.00 -14.20 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
14.20-15.30 Zabawy dowolne w/g  inwencji dzieci. Odbiór dzieci.