KADRA PEDAGOGICZNA

 • Piekarska Anna –p.o. dyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego

 • Bełczącka Anna – pedagog szkolny i pedagog specjalny

 • Czech Małgorzata – nauczyciel języka polskiego

 • Czubak Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopedii

 • Jesionek Leszek – nauczyciel fizyki

 • Jurek Elżbieta – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarz

 • Karpiński Grzegorz – nauczyciel historii i informatyki

 • Kowalczyk Katarzyna – doradca zawodowy

 • Koza Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

 • Lipska – Zientara Monika – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

 • Łuba Małgorzata – nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Niewęgłowska Bożena – nauczyciel przyrody, biologii i chemii

 • Nowakowska Emilia – nauczyciel matematyki, psycholog

 • Odrzygóźdź Jolanta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, muzyki i biblioteki

 • Odrzygóźdź Tomasz – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

 • Osak Katarzyna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

 • Prokopiuk Andrzej – nauczyciel geografii, techniki, opiekun zajęć świetlicowych

 • Spozowska Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun zajęć świetlicowych

 • Zając Marta – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka niemieckiego