Trwa realizacja projektu.
Uczniowie korzystają z indywidualnych i grupowych zajęć z języka
polskiego, angielskiego i matematyki. Rozwijają swoje pasje na zajęciach
malarstwa i rysunku, zajęciach tanecznych oraz informatycznych.