Dziś nauczyciele naszej szkoły przystąpili do szkoleń w ramach realizacji. Szkolenie na temat Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przeprowadziła Pani Danuta Lebuda.