Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu „Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Rekrutacja do projektu trwa od 1 grudnia w Szkole Podstawowej w Białej, Szkole Podstawowej w Białce, Szkole Podstawowej w Brzostówcu, Szkole Podstawowej w Paszkach Dużych, Szkole Podstawowej w Zabielu, Szkole Podstawowej w Żabikowie. Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, nauki tańca, gry w szachy, rozwijania uzdolnień plastycznych, gry w piłkę nożną, lekcji śpiewu. Projekt jest skierowany do grupy 232 uczniów/uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy uczą się w jednej z wyżej wymienionych szkół.