We wtorek 21 listopada 2023r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie poszczególnych klas wykonywali na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z pedagogiem i psychologiem szkolnym kartki z życzeniami, dobrymi słowami na swój temat albo pozdrowieniami. Każdy mógł poczuć się dowartościowany, obdarowany pozytywnymi opiniami od innych osób. Na korytarzu powstała galeria uczniowskich prac, którą podczas przerw można było oglądać i czytać. O Dniu Życzliwości przypominała też gazetka na korytarzu szkolnym, a na niej „wydzieranki”- „Weź dobre słowo i podaruj komuś”. Uczniowie chętnie wyrywali karteczki i obdarowywali się wzajemnie dawką pozytywnych wzmocnień.
Dzień Życzliwości miał przypominać o tym, jak ważny jest szacunek, miłe słowo, uśmiech w codziennym odnoszeniu się do spotykanych osób.