Szanowni Państwo !
Pragnę zwrócić uwagę na sposób spędzania czasu wolnego przez Państwa dzieci, w tym korzystanie z Internetu, portali społecznościowych i komunikatorów.
Na początku należy przypomnieć, że właścicielem konta społecznościowego można być od 13 roku życia. W momencie, gdy rodzic jest właścicielem, a dziecka użytkownikiem, dajemy dziecku komunikat, iż nie musi respektować prawa.
Rodzic powinien omówić ze swoim dzieckiem zasady korzystania z Internetu, tzw. netykietę oraz sprawdzać użytkowanie sieci przez dziecko. Wskazane jest założenie blokady rodzicielskiej. Nawet gdy sprawdzamy wiadomości na komunikatorach, to nie jesteśmy w stanie wychwycić wszystkich nieodpowiednich treści, gdyż inna jest wrażliwość dziecka, a inna osoby dorosłej.
Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy dzieci samodzielnie zakładają konto bez wiedzy dorosłych i są pozbawione kontroli. Pojawienie się obraźliwych treści prowadzi do konfliktów nie tylko na wirtualnej grupie, ale przenosi się na relacje koleżeńskie, w tym klasowe. Zdarza się, że uczestnik grupy przeinacza sens wypowiedzi i przekłada się to na język agresji, np. wyśmiewanie, sarkazm, a potem wykluczanie. W ten sposób prowadzi to do przemocy emocjonalnej. Konsekwencją takich zachowań są konflikty w klasie, w szkole.
Warto zwrócić uwagę na aspekt zamieszczania zdjęć w Internecie. Nie zapominajmy, że fotografia, film, posty zamieszczone nawet na chwilę nie znikną nigdy w sieci. Istnieje możliwość, że zostaną wykorzystane w nieodpowiedni sposób przez osoby nieuprawnione. W każdej sytuacji, gdy Państwa dziecko spotka przykrość ze strony użytkownika sieci, należy poinformować administratora strony. Upewnijcie się, że dzieci wiedzą, jak można zablokować otrzymywanie komentarzy, wiadomości, które są obraźliwe. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem obrażanie, groźby w sieci kwalifikują się do zawiadomienia Policji.
Wychowując dzieci, trzeba pamiętać o wyznaczaniu im pewnych granic, w przeciwnym wypadku dajemy im do zrozumienia, że są wszechmocne, a ich zachcianki są najważniejsze. Postawa taka prowadzi do egocentryzmu, do przekonania, że świat kręci się wokół nich.
Okazujmy dzieciom miłość, ale pamiętajmy o wyciąganiu odpowiednich konsekwencji, kiedy trzeba. Rozmawiajcie Państwo ze swoimi dziećmi tak, żeby wiedziały, jak chronić swoją prywatność oraz szanować prywatność innych. Wasze dzieci powinny wiedzieć, że nie należy rozpowszechniać wiadomości, które mogą sprawić przykrość innym.
Pomóżcie swoim dzieciom zrozumieć, jakie wiadomości i zachowania mogą sprawić drugiej osobie przykrość i jak można temu zapobiec. W ten sposób uczynimy z nich osoby odpowiedzialne, mające poczucie kontroli nad własnym postępowaniem. Powinny potrafić dokonywać wyborów, decyzji i liczyć się z ich konsekwencjami.
Szanowni Państwo, powyższe spostrzeżenie są wyrazem naszej troski o dobro i bezpieczeństwo każdego dziecka.
Pedagog szkolny