Rozwijanie u uczniów podstawowych umiejętności przekrojowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz pracy zespołowej w ramach projektu „Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną” FELU.10.03-IZ.00-0040/23 realizowanego przez Gminę Radzyń Podlaski.

Grupowe zajęcia z gry w piłkę nożną
Zajęcia realizowane były przez 12 uczniów klas IV – VI w okresie 4.04.-13.06.2024r., w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Zrealizowano 22 godziny zajęć dydaktycznych z gry w piłkę nożną. Uczniowie podczas zajęć poznawali podstawowe elementy techniki i taktyki piłki nożnej. Doskonalili swoje umiejętności w formie ścisłej oraz zabawowej. Poznawali również podstawowe przepisy gry w piłkę nożną. Zadaniem tych zajęć było dostarczenie radości i satysfakcji z ukierunkowaniem zainteresowań na grę w piłkę nożną oraz wyrobienie wyobrażenia o czynnościach ruchowych stosowanych w tej popularnej grze.
Na podstawie przeprowadzonych testów można stwierdzić, że uczniowie osiągnęli kompetencje na minimalnym poziomie co najmniej 80% . Na osiągnięty wynik w znacznym stopniu miało wpływ: wykorzystanie podczas zajęć licznych pomocy dydaktycznych, tematyka zajęć uwzględniająca nieutrwalanie stereotypów, indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości indywidualne ucznia, pracy w grupie. Program i cele edukacyjne zostały zrealizowane.
Prowadzący zajęcia: Tomasz Odrzygóźdź