Poniedziałkowe podsumowanie konkursu ortograficznego oraz działalności charytatywnej szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagam”.