11 czerwca uczniowie klasy V wraz z opiekunem panem Grzegorzem Karpińskim, na zaproszenie dr Joanny Kowalik-Bylickiej, uczestniczyli w lekcji muzealnej w radzyńskim oddziale Archiwum Państwowego. Zajęcia te odbyły się w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Młodzież poznawała tajniki funkcjonowania archiwów i głównych zadań, celów i zasad gromadzenia zasobu archiwalnego. Serdecznie dziękujemy pracownikom AP za przedstawienie ciekawych treści, zwłaszcza tych dotyczących Białej. Z pewnością nie była to nasza ostatnia wizyta w archiwum.