Nauka przez zabawę! Na zajęciach rozwijających z chemii w Szkole Podstawowej w Białej uczniowie świetnie się bawili, a jednocześnie wykorzystywali zdobytą wiedzę o atomach, cząsteczkach, wiązaniach między atomami, mogli zobaczyć układ przestrzenny związków chemicznych, które budowali.