W ostatnim tygodniu dwóch uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego biorących udział w projekcie „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024.
Stypendystami zostali Adrian Brzozowski z kl. VI ( informatyka) oraz Szymon Brzozowski z kl. V (historia). Opiekunem uczniów jest p. G. Karpiński.
Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”
Jest to program wsparcia zdolnych uczniów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy w roku szkolnym 2023/2024 są uczniami szkół podstawowych (od V klasy) lub uczniami liceów ogólnokształcących. W ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” wyróżnionych zostało 90 uczniów ze szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących. W całym województwie lubelskim na rok szkolny 2023/2024 przyznanych zostało 537 stypendiów. Wsparcie otrzymali wszyscy uczniowie, którzy ubiegali się o stypendia i spełnili kryteria naboru. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” na rok szkolny 2023/2024 to ponad 3,2 mln zł.(historia). Opiekunem uczniów jest p. G. Karpiński.
Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!