Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białej brali udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze Stowarzyszenia „Empatyczni”. Wszystkim dziękujemy za pomoc i za okazane „dobre serce”. Pamiętajmy, że nie tylko w okresie zimowym jest potrzebna pomoc. Organizatorem akcji była p. Bożena Niewęgłowska.