8 maja 2023 roku nasza społeczność szkolna uczciła 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy szóstej pod kierownictwem pani Elżbiety Jurek przygotowali uroczysty apel połączony z prezentacją multimedialną, ilustrującą najważniejsze zagadnienia związane z historią Ustawy Zasadniczej i polskiego parlamentaryzmu. Majowe święto w naszej szkole rok rocznie kształtuje wśród wychowanków postawę szczególnego poszanowania dla świąt, symboli i historii narodowej. Również i tym razem, młodzież otrzymała dużą dawkę wiedzy na temat źródeł naszej wspólnoty i zachętę, by troszczyć się o pamięć i chlubne tradycje naszych przodków.