21 marca pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę..Dzieci z oddziałów przedszkolnych wykonały kukłę ze słomy -„Marzannę” a następnie pożegnały symbol zimy

zdjecie